О центру

О центру

Центар за форензичко рачуноводство Економског факултета Универзитета у Београду (ЦФР) организациона је јединица Научноистраживачког центра Економског факултета, и основан је у оквиру реализације пројекта „Изградње форензичко-рачуноводствених капацитета у Србији”, који је финансиран од стране Бироа за међународну борбу против наркотика и спровођење закона Сједињених Америчких Држава (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).

МИСИЈА ЦЕНТРА

  • Промовисање и развој форензичко-рачуноводствене професије као фактора јачања ефикасности јавног сектора у борби против финансијских превара и корупције
  • Развијање и имплементација програма континуиране едукације за форензичке рачуновође по угледу на најбоље међународне праксе
  • Форензичко-рачуноводствена едукација лица надлежних и/или ангажованих у борби против превара а која немају финансијско-рачуноводствена предзнања 
  • Пружање подршке научно-истраживачким активностима из области форензичког рачуноводства

ВИЗИЈА ЦЕНТРА

Наша визија је да постанемо водећи центар компетентности и повезивања представника професије, као и носилац одрживог развоја форензичког рачуноводства у региону.

Центар представља место које ће окупљати појединце и организације заинтересоване за форензичко рачуноводство и подстицати дељење знања и искуства. То подразумева успостављање сарадње са релевантним образовним, стручним и другим организацијама које се баве дисциплинама везаним за форензичко рачуноводство, организовање семинара и конференција из форензичког рачуноводства, као и широк спектар промотивних активности како би се истакла вишеструка улога форензичких рачуновођа у борби против пословних и финансијских превара. Центар ће обезбедити континуиране образовне курсеве за подршку стручњацима за форензичко рачуноводство у даљем развоју њихових компетенција.

Поред едукативне, Центар има интегративну и ширу друштвену функцију имајући у виду да расветљавање случајева финансијског криминала захтева систематично и координисано деловање већег броја институција. Повезивањем и оснаживањем сарадње академске заједнице са релевантним институцијама и појединцима из законодавства, судства, тужилаштва, полиције и корпоративног сектора, Центар ће бити у бити у стању да одговори на реалне потребе и изазове и обезбеди актуелна знања и вештине из домена форензичког рачуноводства неопходне за ефективну превенцију, откривање, истрагу и процесуирање финансијских превара. Коначно, јачањем форензичко-рачуноводствених капацитета, Центар ће доприносити унапређењу владавине права и конкурентности целокупне привреде.


Партнери

Центар је основан у оквиру пројекта „Изградња форензичко-рачуноводствених капацитета у Србији“, који је подржан од стране INL-a.

Наши партнери са којима сарађујемо су: